fbpx

Interview – Stella Juhlin

Picture of herman@champagneclub.com

herman@champagneclub.com

Richard’s daughter Stella Juhlin obviously does not fall that far from the pear tree. We know that Dad often had to act in front of the camera with bravura and considering that mother Marketta is a legendary ballerina at the Stockholm Opera, it is perhaps not so strange that she became an actress. She is currently in the role of Lovisa Ulrika of Prussia in the series The Queens, which premieres October 15 on TV4 / Cmore.

Estimated reading time: 7 minutes

Stella, what made you choose the acting profession?

‘I think it’s because I’ve been a real fairy tale fan since I was a child. I have always been captivated by fantasy worlds and characters. Pippi Longstocking was my big idol as a child and I did not just watch the movies and read the books but I wanted to be Pippi. Every day when I came home from kindergarten, I changed into a pippi suit. Mom and Dad were not even allowed to call me Stella but my name was Pippi. Dad finally got a little annoyed: “I can never meet Stella, I can only meet Pippi.” It has always been there rather than that I “chose it”, although today it is the will to convey stories and captivate others that is the strongest driving force for me, rather than the game. But it’s still the most fun I know.’

Tell us about the role of Queen Lovisa Ulrika.

‘This is a real dream role for me. I like history and have always had a flair for the 18th century and the decadence and opulence of the Rococo. So when I was called to audition and then got the role, I hardly thought it was true! That Lovisa Ulrika was also such an interesting person who influenced Sweden above all culturally but also politically does not make it worse. She contributed to several of the continent’s tendencies gaining a foothold in Sweden, the Rococo, the Enlightenment and court life in the true spirit of Versailles with champagne parties in the castle parks. She even tried to carry out a coup so that the crown would not lose its power. Much of what her son Gustav III is known to have done for culture, she sowed another seed.’

Many of us have heard Dad’s summer program on the radio and have understood that you were predicted a brilliant career as a champagne taster. Is it true that you recognized both Selosse and Dom Pérignon as a three-year-old in a blind test? If so, what happened? [listen here – swe]

‘Yes, I was apparently able to pin-point champagne blindly when I was little. But nothing has probably happened, rather that my passion lies elsewhere and always has. I had an extremely good sense of smell and have always, like my father, been fragrance controlled. At least until March this year when I got Corona of a fairly mild variety, but still have a weaker and distorted sense of smell. However, my little brother Henrik is a real champagne nerd, so this is more where you should look for an heir.’

How much champagne do you drink today?

‘Thanks to Dad, I drink significantly more champagne than most people my age and with my finances, but it will probably be once a month on average, I would guess, so I am sheltered compared to others in the Champagne Club. I like to surprise friends by cooking good food and corking a bottle of champagne, it automatically gilds an already pleasant evening. I am also a picnic lover of rank and am also a big fan of Champagne Hiking and will try to get my friends on that train when the app is ready.’

What are the tastiest champagnes you have tasted?

‘I would say that I am probably the person in the world (or top 10 at least) who in relation to my age got to taste the most exclusive champagnes, such as people dream of tasting at some point in their lives, so it is difficult to choose, especially since I do not categorize and remember as a father. But freshness is important to me, so I am most impressed if any old champagne still has an acidity and florality rather than a musty brandy tone. Preferably also a soft nuttiness that balances. But I love Comtes de Champagne. And the 2002 Belle Epoque Rosé that I drank at my student’s champagne breakfast is also a champagne memory for life.’

INTERVJU MED STELLA JUHLIN

Richards dotter Stella Juhlin faller uppenbarligen inte så långt från päronträdet. Vi vet ju att pappa ofta fått agera framför kameran med bravur och med tanke på att mamma Marketta är en legendarisk ballerina på Stockholms Operan är det kanske inte så konstigt att hon blev skådespelerska. Hon är just nu aktuell i rollen som Lovisa Ulrika av Preussen i serien Drottningarna som har premiär 15 oktober på TV4/Cmore.

Stella, vad var det som fick dig att välja skådespelaryrket?

’Jag tror det kommer av att jag sedan barnsben varit en äkta sagofantast. Jag har alltid fängslas av fantasivärldar och karaktärer. Pippi Långstrump var min stora idol som liten och jag nöjde mig inte vid att titta på filmerna och läsa böckerna utan jag ville vara Pippi. Varje dag när jag kom hem från dagis bytte jag om till pippikostym. Mamma och pappa fick inte ens kalla mig Stella utan jag hette Pippi. Pappa blev till slut lätt irriterad: ”Jag får ju aldrig träffa Stella, jag får bara träffa Pippi.”  Det har alltid funnits där snarare än att jag ”valt det”, även om det idag är viljan att förmedla historier och fängsla andra som är den starkaste drivkraften för mig, snarare än leken.  Fast det är ju fortfarande också det roligaste jag vet.’

Berätta om rollen som drottning Lovisa Ulrika. 

’Detta är för mig en riktig drömroll. Jag gillar historia och har alltid haft en fäbless för 1700-talet och Rokokons dekadens och överdåd. Så när jag blev kallad till provfilmning och sedan fick rollen trodde jag knappt det var sant! Att Lovisa Ulrika dessutom var en så intressant person som påverkat Sverige framför allt kulturellt men också politiskt gör det inte sämre. Hon bidrog till att flera av kontinentens tendenser fick fäste i Sverige, Rokokon, Upplysningen och hov-liv i sann Versailles-anda med champagnefester i slottsparkerna. Hon försökte till och med utföra en statskupp för att kronan inte skulle förlora sin makt. Mycket av det som hennes son Gustav III är känd för att ha gjort för kulturen sådde hon ett frö till.’

Vi är många som hörde pappas sommarprogram i radio och har förstått att du spåddes en strålande karriär som champagneprovare. Stämmer det att du kände igen både Selosse och Dom Pérignon som treåring vid blindprov? I så fall vad hände? [listen here – swe]

’Ja, jag kunde tydligen pricka champagner blint när jag var liten. Men ingenting har nog hänt, snarare att min passion ligger någon annanstans och alltid gjort det. Jag hade ett extremt bra doftsinne och har alltid precis som pappa varit doftstyrd. Åtminstone till i mars i år då jag fick Corona av ganska mild sort, men fortfarande har ett svagare och förvrängt doftsinne. Min lillebror Henrik är dock en riktig champagnenörd, så det är snarare där man ska hålla utkik efter en arvtagare.’ 

Hur mycket champagne dricker du idag?

’Tack vare pappa dricker jag betydligt mer champagne än de flesta i min ålder och med min ekonomi, men det blir väl kanske en gång i månaden i snitt skulle jag gissa på, så jag ligger i lä jämfört med andra i Champagne Club. Jag gillar att överraska vänner med att laga god mat och korka upp en flaska champagne, det förgyller automatiskt en redan trevlig kväll. Jag är också en picknick-älskare av rang och är också en stor fan av Champagne Hiking och ska försöka få med mina kompisar på det tåget när appen är klar.’ 

Vilka är de godaste champagner du fått smaka?

’Jag skulle säga att jag antagligen är den personen i världen (eller topp 10 i alla fall) som i förhållande till min ålder fått prova flest exklusiva champagner, sådant som folk drömmer om att få prova någon gång under sin livstid, så det är svårt att välja, framför allt eftersom jag inte kategoriserar och minns som pappa. Men fräschören är viktig för mig, så jag blir mest imponerad om någon gammal champagne fortfarande har en syrlighet och blommighet snarare än en unken konjakston. Gärna också en mjuk nötighet som balanserar. Men Comtes de Champagne älskar jag. Och 2002 Belle Epoque Rosé som jag drack på champagnefrukosten på min student är också ett champagneminne för livet.’

Stay tuned Sign Up